Converging Human Rights and Economics?

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Förläggare: Wissenschaftszentrum berlin fûr Sozialforschung
Förlagsort: Berlin
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Verfassungsblog on matters constitutional
Nummer: 15.2.2018

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 04:00