Generating Heat Maps of Popular Routes Online from Massive Mobile Sports Tracking Application Data in Milliseconds While Respecting Privacy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jani Sainio, Jan Westerholm, Juha Oksanen
Förläggare: MDPI International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
Förlagsort: Basel, Switzerland
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: ISPRS International Journal of Geo-Information
Tidskriftsakronym: IJGI
Volym: 4
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 1813
Artikelns sista sida, sidnummer: 1826
eISSN: 2220-9964


Nyckelord

big data, data privacy, heat map

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 04:02