Etik i forskningsmiljöer – mellan samvete, regler och makt

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Förläggare: Föreningen Granskaren
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 479
Artikelns sista sida, sidnummer: 495
ISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 02:58