Utmaningar i religionsdialogen

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: teologia.fi
Nummer: 3


Nyckelord

inter-religious dialogue, Religion in Finland

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 04:44