The functional morphology of the nervous system of parasitic flatworms (trematodes, cestodes) (in Russian)

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: N. B. Terenina, M. K. S. Gustafsson
Förlagsort: Moscow
Publiceringsår: 2014
Förläggare: KMK Scientific Press
ISBN: 978-5-87317-954-1

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 03:41