A Metrics Model to Measure the Impact of an Agile Transformation in Large Software Development Organizations

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jeanette Heidenberg, Max Weijola, Kirsi Mikkonen, Ivan Porres
Redaktörer: Baumeister H, Weber B
Förläggare: Springer Heidelberg
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming - 14th International Conference, XP 2013, Vienna, Austria, June 3-7, 2013. Proceedings
Seriens namn: Lecture Notes in Business Information Processing
Nummer i serien: 149
Artikelns första sida, sidnummer: 165
Artikelns sista sida, sidnummer: 179
ISBN: 978-3-642-38313-7
eISBN: 978-3-642-38314-4
ISSN: 1865-1348

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 07:25

Dela länk