Klasstandem - En resa över språkgränsen = Luokkatandem - Matka yli kielirajan

D5 Textbook, professional manual or guide


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Åsa Löf, Heli Koskinen, Michaela Pörn, Katri Hansell, Anna Korhonen, Charlotta Engberg
Publication year: 2016
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Title of series: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 7
ISBN: 978-952-12-3362-3
eISBN: 978-952-12-3363-0

Last updated on 2020-22-09 at 05:07