Lapsen oikeuksien yleissopimus ja lasten oikeus palveluihin

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pirjatanniemi Elina
Redaktörer: Eeva Nykänen, Laura Kalliomaa-Puha, Yrjö Mattila
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Moderpublikationens namn: Sosiaaliset oikeudet - näkökulmia perustaan ja toteutumiseen
Nummer i serien: 26
Artikelns första sida, sidnummer: 84
Artikelns sista sida, sidnummer: 97
ISBN: 978-952-302-781-7
eISBN: 978-952-343-001-3


Abstrakt

Kirjoitus arvioi millaiset reunaehdot kansainvälinen ihmisoikeusnormisto ja eritoten lapsen oikeuksien yleissopimus (LOS) määrittää lapsen oikeudelle sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lähtökohtana on havainto, jonka mukaan taloudelliset ongelmat ovat omiaan kasvattamaan lapsiin kohdistuvan väkivallan uhkaa. Huomio kiinnitetään siten siihen, että taloudellisesti haastavina aikoina tulisi pitää erityinen huoli siitä, että lastensuojelusta vastuussa olevilla on käytettävissään riittävät resurssit.


Nyckelord

best interests of the child, child custody, domestic violence, social rights


Dokument


Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 03:45