Experimentation and modeling of an active skylight

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martin Fält, Ron Zevenhoven
Redaktörer: Jean-Pierre Bédécarrats
Förlagsort: Pau
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Université de Pau et des Pays de l'Adour
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 28th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 12
eISBN: 978-2-9555539-0-9

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 06:50