Å möte patientens lengsel - Meeting the patient's longing

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Venke Ueland, Unni Å Lindström, Dagfinn Nåden
Förläggare: Fagbokforlaget
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Omsorg: Nordisk Tidsskrift For Palliativ Medisin
Volym: 32
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 69

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 06:10