No evidence for long-term causal associations between symptoms of premature ejaculation and symptoms of anxiety, depression, and sexual distress in a large, population-based longitudinal sample

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Daniel Ventus, Annika Gunst, Antti Kärnä, Patrick Jern
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Sex Research
Volym: 54
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 264
Artikelns sista sida, sidnummer: 272


Nyckelord

anxiety, Longitudinal study, Premature ejaculation

Senast uppdaterad 2019-23-09 vid 04:39