Effect of ocean acidification on the structure and fatty acid composition of a natural plankton community in the Baltic Sea

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bermúdez Jorge Rafael, Winder Monika, Stuhr Annegret, Almén Anna-Karin, Engström-Öst Jonna, Riebesell Ulf
Förläggare: Copernicus Publ.
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Biogeosciences
Volym: 13
Nummer: 24
Artikelns första sida, sidnummer: 6625
Artikelns sista sida, sidnummer: 6635
eISSN: 1726-4189

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 07:27