Å formgi kunnskap utover personlig forståelseshorisont: Om visualiseringens muligheter ved veiledning av vitenskaplig tekst

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Hannah Kaihovirta
Editors: Anna-Lena Østern, Gunnar Engvik
Place: Bergen
Publication year: 2016
Publisher: Fagbokforlaget
Book title: Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv
Title of series: Fagbokforlaget
Start page: 181
End page: 195
ISBN: 978-82-450-1781-6


Abstract

Et grunnleggende spørsmål i veiledning i forbindelse med vitenskapelig tekst er spørsmålet om hvordan gi form til arbeidet. Denne artikkelen argumenterer for visualiseringens betydning i vitenskapelig formgiving. Hensikten med artikkelen er å artikulere en basis for utviklingsarbeid bygd på kunstinformert veiledning i forbindelse med vitenskapelig pedagogisk tekst. Veiledning av vitenskapelig arbeid har alltid et spesifikt mål, nemlig å gjøre et godt arbeid. Vitenskapelige tankeverktøy ligger som grunn for det vitenskapelige arbeidet, rammet inn av vitenskapelig interesse, vitenskapelige metoder og teori. Innrammingen består også av studentens erfaringer, kunnskap og intensjoner, samt institusjonenes målsettinger og forventninger til vitenskapelig forankret eksamensarbeid. Veiledningsarbeidet påvirkes også i høy grad av veilederens erfaringer, kunnskap og intensjoner.


Last updated on 2020-14-07 at 04:08