Å formgi kunnskap utover personlig forståelseshorisont: Om visualiseringens muligheter ved veiledning av vitenskaplig tekst

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hannah Kaihovirta
Redaktörer: Anna-Lena Østern, Gunnar Engvik
Förlagsort: Bergen
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Fagbokforlaget
Moderpublikationens namn: Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv
Seriens namn: Fagbokforlaget
Artikelns första sida, sidnummer: 181
Artikelns sista sida, sidnummer: 195
ISBN: 978-82-450-1781-6


Abstrakt

Et grunnleggende spørsmål i veiledning i forbindelse med vitenskapelig tekst er spørsmålet om hvordan gi form til arbeidet. Denne artikkelen argumenterer for visualiseringens betydning i vitenskapelig formgiving. Hensikten med artikkelen er å artikulere en basis for utviklingsarbeid bygd på kunstinformert veiledning i forbindelse med vitenskapelig pedagogisk tekst. Veiledning av vitenskapelig arbeid har alltid et spesifikt mål, nemlig å gjøre et godt arbeid. Vitenskapelige tankeverktøy ligger som grunn for det vitenskapelige arbeidet, rammet inn av vitenskapelig interesse, vitenskapelige metoder og teori. Innrammingen består også av studentens erfaringer, kunnskap og intensjoner, samt institusjonenes målsettinger og forventninger til vitenskapelig forankret eksamensarbeid. Veiledningsarbeidet påvirkes også i høy grad av veilederens erfaringer, kunnskap og intensjoner.


Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 08:35