Rikt och respektfullt om romer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mats Wickström
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Nya Argus
Volym: 109
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 115
Artikelns sista sida, sidnummer: 116


Abstrakt

Rec. av De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet, red. Panu Pulma, övers. Leif Pietilä, Camilla Frostell, Sofia Gustafsson, Svenska Litteratursällskapet 2015


Nyckelord

ETHNICITY, Minority policies, Roma

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 05:57