Recension "Om de obemedlade på samhällets botten" Juho Saari: Huono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. Gaudeamus 2015. 265 sidor plus noter och referenser.

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susan Sundback
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 67

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 03:15