Att upprätthålla traditionell kunskap: Om immateriellt kulturarv och bevarande

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björkholm Johanna
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 95
Artikelns första sida, sidnummer: 38
Artikelns sista sida, sidnummer: 57

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:34