Buchdruck- und Papiergeschichte in Universitätsarchiven

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jürgen Beyer
Förläggare: École centrale de Marseille
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Lutherische Orthodoxie revisited


Nyckelord

Book history, Paper, Printing, Tartu, University Archives

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:55

Dela länk