Buchdruck- und Papiergeschichte in Universitätsarchiven

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jürgen Beyer
Förläggare: École centrale de Marseille
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Lutherische Orthodoxie revisited


Nyckelord

Book history, Paper, Printing, Tartu, University Archives

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:06