Neovascularization: Upregulating Hif‐1α by Hydrogel Nanofibrous Scaffolds for Rapidly Recruiting Angiogenesis Relative Cells in Diabetic Wound (Adv. Healthcare Mater. 8/2016)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Chen H, Jia P, Kang H, Zhang H, Liu Y, Yang P, Yan Y, Zuo G, Guo L, Jiang M, Qi J, Liu Y, Cui W, Santos HA, Deng L
Förläggare: Wiley Online Library
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Advanced Healthcare Materials
Moderpublikationens namn: Advanced healthcare materials
Volym: 5
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 865
Artikelns sista sida, sidnummer: 865
ISSN: 2192-2640
eISSN: 2192-2659

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 06:46