Mesoporous Silica Nanoparticles as Drug Delivery Systems for Targeted Inhibition of Notch Signaling in Cancer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Veronika Mamaeva, Jessica M Rosenholm, Laurel Tabe Bate-Eya, Lotta Bergman, Emilia Peuhu , Alain Duchanoy, Lina E. Fortelius, Sebastian Landor, Diana M Toivola, Mika Lindén and Cecilia Sahlgren
Förläggare: Nature Publishing Group
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Molecular Therapy
Volym: 19
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 1538-1546

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:13

Dela länk