Patients' Experiences of Technology in Care: A Qualitative Meta-Synthesis

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eila-Sisko Korhonen, Tina Nordman, Katie Eriksson
Förläggare: Peertechz
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Archives of Nursing Practice and Care
Volym: 2
Nummer: 1

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 05:36