Framtidskuster: Rec. av Framtidskuster. Hållbar utveckling i kustsamhällen.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ole Rud Nielsen
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Budkavlen
Volym: Årg. 95
Artikelns första sida, sidnummer: 88
Artikelns sista sida, sidnummer: 90

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 07:09