Premature and delayed ejaculation: Prevalence, heredity, and diagnostic considerations

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrick Jern
Förläggare: Abo Akademi University
Publiceringsår: 2009
ISBN: 952122360X, 978952122360

Senast uppdaterad 2019-20-10 vid 03:00