Formal Model-Driven Development of Communicating Systems

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linas Laibinis, Elena Troubitsyna, Sari Leppänen, Johan Lilius, Qaisar Malik
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2005
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 691
ISBN: 952-12-1564-X
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 06:03