Novel cancer-related regulatory targets for the signalling sphingolipids sphingosine-1-phosphate and sphingosylphosphorylcholine

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kati Kemppainen
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2016
ISBN: 978-952-12-3380-7

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:02