Slow-release L-cysteine capsule prevents gastric mucosa exposure to carcinogenic acetaldehyde: results of a randomised single-blinded, cross-over study of Helicobacter-associated atrophic gastritis

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Per M. Hellström, Panu Hendolin, Pertti Kaihovaara, Leif Kronberg, Axel Meierjohann, Anders Millerhovf, Lea Paloheimo, Heidi Sundelin, Kari Syrjänen, Dominic-Luc Webb, Mikko Salaspuro
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Scandinavian Journal of Gastroenterology
Volym: 52
Nummer: 2
eISSN: 1502-7708

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:54