University Educators for Sustainable Development, UE4SD - outcomes from a European project

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sinikka Suomalainen
Förläggare: Uppsala University, Baltic University Programme
Förlagsort: Uppsala, Sweden
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Baltic University Programme Newsletter
Tidskriftsakronym: BUP Newsletter
Nummer: 48
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 7
eISSN: 2001-8320


Nyckelord

higher education, sustainable development

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 05:12