Luonnonyrttiopas: Hyvän käytännön ohjeet luonnonyrttialalle

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Simo Moisio, Yrjö Mäkinen, Marja Tuominen, Jukka Vauras
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Opetushallitus
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 144
ISBN: 978-952-13-6134-0

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 04:57