Lärarutbildare och lärarstudenter lär tillsammans

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Karlberg-Granlund, Kristina Granstedt-Ketola, Alexandra Axén
Redaktörer: Karin Rönnerman, Anette Olin, Eli Moksnes Furu, Ann-Christine Wennergren
Förlagsort: Göteborg
Publiceringsår: 2016
Förläggare: University of Gothenburg
Moderpublikationens namn: Fångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap. En rapport från det nordiska nätverket i aktionsforskning
Seriens namn: RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Nummer i serien: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 241
Artikelns sista sida, sidnummer: 266
ISBN: 978-91-86857-17-2
eISBN: 978-91-86857-16-5


Abstrakt

Detta kapitel bygger på̊ ett samarbete där lärarutbildaren Gunilla Karlberg-Granlund analyserar en kurs för blivande ämneslärare i dialog med tidigare lärarstudenterna Kristina Granstedt-Ketola och Alexandra Axén. Ett av fokusområdena i den finländska lärarutbildningen är att utveckla ett forskande lärarskap. Vad det innebär att vara en forskande lärare, lärarutbildare och lärarstudent diskuteras här i förhållande till aktionsforskning och aktionslärande. I kapitlet ges exempel på̊ hur lärarstudenters dialog om videofilmade lektioner öppnar för förståelse av undervisningens komplexitet och utvecklingsmöjligheter. Kursen i fokus ordnades under ämneslärarprogrammets avslutande termin som omfattar pedagogikstudier på heltid. Samarbetet mellan Gunilla, Kristina och Alexandra fortsatte under följande läsår då kursen ordnades för en ny grupp lärarstudenter. Gunillas reflektioner om lärarutbildarens pedagogiska intentioner och studentgruppernas lärande har lästs och kommenterats flera gånger av Kristina och Alexandra, som fungerat som kritiska vänner inför fortsatt kursutveckling. Processen har gett nya lärdomar för dem alla och öppnar även för en fortsatt diskussion om utveckling av kurser inom lärarutbildning.


Nyckelord

Action Research, Partnership, Professional development, Research-based teacher education, School development, Teacher education

Senast uppdaterad 2020-27-05 vid 02:38