Lärarutbildare och lärarstudenter lär tillsammans

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gunilla Karlberg-Granlund, Kristina Granstedt-Ketola, Alexandra Axén
Editors: Karin Rönnerman, Anette Olin, Eli Moksnes Furu, Ann-Christine Wennergren
Place: Göteborg
Publication year: 2016
Publisher: University of Gothenburg
Book title: Fångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap. En rapport från det nordiska nätverket i aktionsforskning
Title of series: RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Number in series: 11
Start page: 241
End page: 266
ISBN: 978-91-86857-17-2
eISBN: 978-91-86857-16-5


Abstract

Detta kapitel bygger på̊ ett samarbete där lärarutbildaren Gunilla Karlberg-Granlund analyserar en kurs för blivande ämneslärare i dialog med tidigare lärarstudenterna Kristina Granstedt-Ketola och Alexandra Axén. Ett av fokusområdena i den finländska lärarutbildningen är att utveckla ett forskande lärarskap. Vad det innebär att vara en forskande lärare, lärarutbildare och lärarstudent diskuteras här i förhållande till aktionsforskning och aktionslärande. I kapitlet ges exempel på̊ hur lärarstudenters dialog om videofilmade lektioner öppnar för förståelse av undervisningens komplexitet och utvecklingsmöjligheter. Kursen i fokus ordnades under ämneslärarprogrammets avslutande termin som omfattar pedagogikstudier på heltid. Samarbetet mellan Gunilla, Kristina och Alexandra fortsatte under följande läsår då kursen ordnades för en ny grupp lärarstudenter. Gunillas reflektioner om lärarutbildarens pedagogiska intentioner och studentgruppernas lärande har lästs och kommenterats flera gånger av Kristina och Alexandra, som fungerat som kritiska vänner inför fortsatt kursutveckling. Processen har gett nya lärdomar för dem alla och öppnar även för en fortsatt diskussion om utveckling av kurser inom lärarutbildning.


Keywords

Action Research, Partnership, Professional development, Research-based teacher education, School development, Teacher education

Last updated on 2020-07-04 at 07:48