Special Issue on Efficiency, Cost, Optimisation, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS) 2014

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ron Zevenhoven
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Pergamon Press
Volym: 107
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 122
ISSN: 0196-8904

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 02:46