Review of The Return of Ancestral Gods: Modern Ukrainian Paganism as an Alternative Vision for a Nation by Mariya Lesiv. McGill-Queen’s University Press, 2013

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mika Lassander
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Nova Religio
Volym: 20
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 102
Artikelns sista sida, sidnummer: 104


Nyckelord

Modern Paganism

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 04:46