Den Äldsta - livet är ett tillägnande: En vårdvetenskaplig explorativ studie av ett meningsbärande budskap och en innerlig visdom

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maj-Britt Högström
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 285
ISBN: 978-951-765-810-2
eISBN: 978-951-765-811-9

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 02:00