Den Äldsta - livet är ett tillägnande: En vårdvetenskaplig explorativ studie av ett meningsbärande budskap och en innerlig visdom

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Maj-Britt Högström
Publisher: Åbo Akademi
Place: Åbo
Publication year: 2016
Number of pages: 285
ISBN: 978-951-765-810-2
eISBN: 978-951-765-811-9

Last updated on 2020-01-10 at 04:19