Selected papers from the 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS2014), Turku, Finland, June 2014

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ron Zevenhoven, Milorad Bojic
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Elsevier
ISSN: 0378-7788

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:22