Vidrörd av livet i dödens närhet: att varda som människa och vårdare i vårdandets gemenskap

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Margareta Karlsson
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
ISBN: 978-952-12-3393-7
eISBN: 978-952-12-3394-4

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 03:59