Development of Fault Tolerant Grid Applications Using Distributed B

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Marina Waldén
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2005
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 706
ISBN: 952-12-1594-1
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 05:06