Elever och klimatförändringen: En enkätundersökning bland finlandssvenska och svenska niondeklassare

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linda Degerman
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 254
ISBN: 978-951-765-840-9
eISBN: 978-951-765-841-6

Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 04:46