Elever och klimatförändringen: En enkätundersökning bland finlandssvenska och svenska niondeklassare

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Linda Degerman
Publisher: Åbo Akademi
Place: Åbo
Publication year: 2016
Number of pages: 254
ISBN: 978-951-765-840-9
eISBN: 978-951-765-841-6

Last updated on 2020-30-09 at 03:30