A probabilistic proof of Euler's formula for ζ(2n)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bao Quoc Ta, Chung Pham Van
Förläggare: Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy
Förlagsort: Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: MATHEMATICAL REPORTS
Volym: 21
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 61
Artikelns sista sida, sidnummer: 65


Abstrakt

In this paper, we utilize the probabilistic approach to Bernoulli polynomials togive a new proof of Euler’s formula forζ(2n),wherenis a positive integer

Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 07:34