Nekrolog. Boris Sjöberg.: Född 15.9.1930, död 24.1.2018.

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Göran Högnäs
Förläggare: KSF Media
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Hufvudstadsbladet
Tidskriftsakronym: Hbl
Volym: 154
Nummer: 54 (25.2.2018)
Artikelns första sida, sidnummer: 42
Artikelns sista sida, sidnummer: 42


Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 05:25