Receptor-ligand complex models of human alpha(2A)-adrenergic receptor

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nyranen TH, Hoffran AM, Salminen T, Laaksonen L, Johnson MS, Akademi A
Förläggare: ELSEVIER SCIENCE INC
Publiceringsår: 1998
Tidskrift: Journal of Molecular Graphics and Modelling
Tidskriftsakronym: J MOL GRAPH MODEL
Volym: 16
Nummer: 4-6
Artikelns första sida, sidnummer: 293
Artikelns sista sida, sidnummer: 294
Antal sidor: 2
ISSN: 1093-3263

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:18