Modelling Link State Routing in Event-B

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mojgan Kamali, Luigia Petre
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 24
ISBN: 978-952-12-3350-0

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:54