Directed evolution on FucO - structural explanations for changes in substrate scope

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dahlström KM, Blikstad C, Widersten M, Salminen TA
Förläggare: WILEY-BLACKWELL
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Protein Science
Tidskriftsakronym: PROTEIN SCI
Volym: 24
Artikelns första sida, sidnummer: 199
Artikelns sista sida, sidnummer: 200
Antal sidor: 2
ISSN: 0961-8368
eISSN: 1469-896X

Senast uppdaterad 2019-17-11 vid 03:18