Regulating the Baltic Sea

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Ringbom
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Baltic Rim Economies
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 36
Artikelns sista sida, sidnummer: 37

Senast uppdaterad 2019-21-11 vid 02:48