(review) Brigitte Studer, The Transnational World of the Cominternians

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Petersson
Förläggare: Cambridge University Press
Förlagsort: Cambridge; Amsterdam (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: International Review of Social History
Tidskriftsakronym: IRSH
Volym: 61
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 171
Artikelns sista sida, sidnummer: 173
eISSN: 1469-512X


Dokument


Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 04:56