Upregulating Hif-1α by Hydrogel Nanofibrous Scaffolds for Rapidly Recruiting Angiogenesis Relative Cells in Diabetic Wound

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Chen, H., Jia, P., Kang, H., Zhang, H., Liu, Y., Yang, P., Yan, Y., Zuo, G., Guo, L., Jiang, M., Qi, J., Liu, Y., Cui, W., Santos, H. A. & Deng, L
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Advanced Healthcare Materials
Volym: 5
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 907
Artikelns sista sida, sidnummer: 918
eISSN: 2192-2659

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 05:54