Understanding low temperature corrosion in Kraft Recovery Boilers – Implications for Increased Energy Recovery

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nikolai Demartini, Emil Vainio, Henri Holmblad, Mikko Hupa
Redaktörer: Pat Siede
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Curran Associates Inc.
Moderpublikationens namn: Pulping, Engineering, Environmental, Recycling, Sustainability Conference 2016 (PEERS 2016)
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 127
Artikelns sista sida, sidnummer: 135
ISBN: 978-1-5108-3144-5

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 08:24