På ditt ord, Herre. Tal vid välsignelse av medarbetare i Evangeliföreningen åren 2000–2014

E2 Popularised monograph


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ingvar Dahlbacka
Publisher: SLEF-Media
Place: Vasa
Publication year: 2014
ISBN: 978-952-5578-48-5

Last updated on 2019-05-12 at 05:22